card

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ ХЭЛ

Шинэ Монгол Харүмафүжи сургуулийн бага сургуулийн МОНГОЛ ХЭЛНИЙ судлагдахуунаар сурагч нь эх хэлээрээ зөв ярьж, бодол санаагаа ойлгомжтой илэрхийлэн, бүтээлчээр уншиж бичин, хэл соёлоороо бахархдаг болно. хүсэл

МАТЕМАТИК

Шинэ Монгол Харүмафүжи сургуулийн бага сургуулийн МАТЕМАТИК-ийн судлагдахуунаар сурагч нь суурь мэдлэг, хэл сэтгэлгээнд суралцаж, асуудлыг тооцоолон шийдвэрлэх чадвартай, математикт суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй.

ХҮН БАЙГАЛЬ

Шинэ Монгол Харүмафүжи сургуулийн бага сургуулийн сурагч нь ХҮН БАЙГАЛЬ-ийн судлагдахуунаар сурагч нь байгалийн юмс үзэгдлийг шинжлэн судалж, танин мэдэх хүсэл сонирхолтой болсноор байгалиа хайрлан хамгаалдаг болно.

ХҮН НИЙГМИЙН

Шинэ Монгол Харүмафүжи сургуулийн бага сургуулийн ХҮН НИЙГМИЙН-ийн судлагдахуунаар сурагч нь нийгмийн үйл явц, эх орныхоо түүхэн гол үйл явдлыг танин мэдэх энгийн арга барилтай, өөрийн болон үндэснийхээ үнэт зүйл, хэм хэмжээг хүндэтгэн харилцдаг, оролцоот иргэн болж төлөвшинө.

УРЛАГ, ГОО ЗҮЙ

Сурагч нь эрүүл чийрэг биетэй, биеийн тамирын дасгалаар хичээллэж бие бялдраа хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй, гоо сайхны мэдрэмж, сэтгэгдлээ илэрхийлэх, хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын дадал хэвшилтэй иргэн болж төлөвшинө.

СЕКЦ, ДУГУЙЛАН

АМЬДРАХ ЧАДВАР

ТӨЛБӨР

Хүсэлт илгээх