card

“Хамтарсан уулзалт” ярилцлагад ZOOM app-аар нэвтрэхдээ JOIN дараад MEETING ID дээр бүртгэлийн хуудсан дээрх 11 оронтой ID-г хуулан бичнэ. Your Name гэсэн хэсэг дээр Бүртгэлийн хуудсан дээрх БҮРТГЭЛИЙН ДУГААРАА заавал бичихийг анхаарна уу?