card

ЭЛСЭЛТ: 10-Р АНГИ

2023-2024 оны хичээлийн жилд 10-р ангид нэг бүлэг нэмж элсүүлэхээр болсон тул ЕБС-ийн 9 дүгээр ангийг төгсөж, суурь боловсрол эзэмшсэн сурагчдаас 10-р ангид 25 сурагч нэмэлтээр элсүүлнэ. Бусад ангид элсэлт авахгүй. 

БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС РУУ НЭВТРЭХ