card

Бид төлбөрийн уян хатан байдлыг эрхэмлэдэг

Бага ангийн төлбөр 4.7 сая төгрөг

Дунд ангийн төлбөр 4.8 сая төгрөг

Ахлах ангийн төлбөр 4.9 сая төгрөг