card

Бид дараах дугуйлан, секцийг явуулж байна

2021-2022 оны хичээлийн жилд бие бялдарын, сэтгэн бодох чадварын мөн урлагийн секц, дугуйланд хамруулан хичээлээс гадуурх сурагчдын хөгжих боломжийг хангаж байна. Манай сургууль нь нийт 25 дугуйлан, секцтэй бөгөөд үүнээс 11 секц, 14 дугуйлан хичээллэж байна.  Дугуйлан, секцийн багш нарын 90% сургуулийн багш нар, 10% нь цагийн багш нар ажиллаж байна.  дугуйлан, секцийн багш нар маань мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, туршлагатай багш нар ажиллаж байна. Манай сургуулийн сурагчид 2 дугаар ангиасаа эхлэн дугуйлан эсвэл секцийн аль нэгийг сонгон суралцаж байна. 1 дүгээр ангийн сурагч сургуулийн орчинд дасан зохицох болон бага ачаалалтай байх үүднээс дугуйланд хамрагдахгүй.