Сэтгэлзүйн клуб байгуулагдлаа

Манай сургууль сурагчдынхаа сэтгэлзүйн эрүүл мэндийг хангах үүднээс Сэтгэлзүйн клуб байгууллаа. Ахлах ангийн сурагчдаараа дамжуулан бусад сурагчиддаа сэтгэлзүйн мэдээлэл зөвлөмж хүргэн ажиллах юм. Хүүхэд хүүхдэдээ хамгийн сайнаар нөлөөлөгч байдаг.