2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангидаа элсэлт авч байна.