Эрхэм зорилгоо тодорхойлсон нь:

Сургуулийн эрхэм зорилгыг боловсруулахад Д.Заяабаатар доктор “Сургуулийн эрхэм зорилго яагаад холбоо үгээр байж болохгүй гэж” хэмээн хэлээд  “Э” үсгээр эхэлсэн эхний хувилбарыг 6 холбоо үгээр илэрхийлж гаргасан байна.

 

ЛБЭРЭЛ ЭНЭРЭЛТЭЙ

РҮҮЛ ЧИЙРЭГ

ВСЭГ ХАМТАЧ

 РМЭЛЗЭЛ ДҮҮРЭН

РДЭМ ЧАДВАРТАЙ

Х ОРОНЧ

ШИНЭ МОНГОЛ ИРГЭНИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛНЭ

Эрхэм зорилгын үг болгон нь бидний төгсгөж гаргахыг зорьж буй төгсөгчдөд байх цогц чадамжийг бүрэн тусгасан байхыг зорьсон юм.

“Э” үсгээр эхэлсэн энэхүү эрхэм зорилгыг бичээд харахад нэг л сондгойроод байсан хэмээн Ж.Галбадрах захирал ярьсан байдаг. Иймд тэрээр “А” үсгээр эхэлсэн 6 холбоо үгийг өөрөө шинээр боловсруулан гаргасан байна.

МЬДРАЛЫН УХААНТАЙ

ВЪЯАС БИЛЭГТЭЙ

РИУН ШУДАРГА

ГУУ МӨРӨӨДӨЛТЭЙ 

ЛДАР НЭРТЭЙ

МЖИЛТЫН ЭЗЭН

 ШИНЭ МОНГОЛ ИРГЭНИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛНЭ