Сургуулийнхаа  онцлог давуу тал

 • Хүүхдэд ээлтэй сургалтын таатай орчин бүрдсэн
 • Шилдэг багш боловсон хүчинтэй
 • Гадаад багштай
 • Дугуйлан, секцийн хүртээмж, чанар ,үр дүн сайн
 • Япон хэв шинжийн сурган хүмүүжүүлэх онцлог арга  барилтай
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд үүд хаалга нээлттэй сургууль
 • 5-р ангиас эхлэн англи хэлийг эрчимжүүлсэн хөтөлбөрөөр суралцана.
 • Сурагчид 8-р ангиасаа эхлэн Япон, Хятад, Англи хэлийг хоёрдогч хэлээр сонгон суралцана
 • Бүх хичээлийн сургалтын хөтөлбөр 30% хүртэл баяжилттай
 • Амьдрах арга ухаанд суралцах тусгай хөтөлбөрүүдтэй
 •  Номч аплекейшн нэвтэрсэн