“ДЭЛХИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ЭЗЭМШИХ МОНГОЛ ИРГЭН

ДЭЛХИЙН ДЭВЖЭЭНД ӨРСӨЛДӨХ МОНГОЛ СУРГУУЛЬ”

Тайлбар:

Дэлхийн боловсролыг эзэмших монгол иргэн” гэдэг нь манай сургуулийн хөтөлбөр олон улсын жишигт нийцсэн байхыг илэрхийлж байгаа болно.

Харин “Дэлхийн дэвжээнд өрсөлдөх монгол сургууль” гэдэг нь манай төгсөгчид дэлхийн аль ч орны их сургуульд олон орны хүүхэд залуустай мөр зэрэгцэн амжилттай суралцах чадвартайг илэрхийлсэн болно.